raczej

rather, sooner

Jest raczej pracowity niż utalentowany.
He is diligent rather than talented.
hɪ ɪz ˈdɪlɪdʒənt ˈrɑːðə ðæn ˈtæləntɪd
Raczej nie.
Hardly., Some hope.
ˈhɑːdlɪˌ sʌm həʊp
Raczej tego nie zapamięta.
He's not likely to remember it., It's not likely he'll remember it.
hiːz nɒt ˈlaɪklɪ tə rɪˈmεmbə ɪtˌ ɪts nɒt ˈlaɪklɪ hiːl rɪˈmεmbə ɪt
Ona gustuje raczej w muzyce współczesnej.
She's more into modern music.
ʃiːz mɔː ˈɪntə ˈmɒdən ˈmjuːzɪk
Wolę raczej muzykę klasyczną.
I'm more into classical music.
aɪm mɔː ˈɪntə ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk