uratować

kogoś/coś przed kimś/czymś save sb/sth from sb/sth, rescue, salvage sb/sth

Uratował mi życie.
He saved my life.
hɪ seɪvd maɪ laɪf
Nikt się nie uratował.
No one survived.
nəʊ wʌn səˈvaɪvd
To nas nie uratuje.
That won't save us.
ðæt wəʊnt seɪv əs