zrozumieć

coś understand, grasp, (pot.) get sth

Oni to zrozumieją.
They will understand (it).
ðeɪ wɪlˌʌndəˈstænd (ɪt)
Źle mnie zrozumiałeś.
You misunderstood me.
juːˌmɪsʌndəˈstʊd miː
Zrozumiałeś ten dowcip?
Did you get that joke?
dɪd juː gεt ðæt dʒəʊk?
Zrozumiałeś coś z tego?
Did you make sense of it?
dɪd juː meɪk sεns əv ɪt?
Nie jest w stanie tego zrozumieć.
She is unable to understand it.
ʃɪ ɪz ʌnˈeɪbl təˌʌndəˈstænd ɪt
Nie mogę zrozumieć...
I can't understand..., I fail to see...
aɪ kɑːntˌʌndəˈstændˌ aɪ feɪl tə siː