trzymać

hold, (utrzymywać) keep, maintain

Trzymam za ciebie kciuki!
(I keep my) fingers crossed for you!
(aɪ kiːp maɪ) ˈfɪŋgəz krɒst fə juː!
Trzymam dla ciebie miejsce.
I keep/I'm holding a place for you.
aɪ kiːp/aɪm ˈhəʊldɪŋ ə pleɪs fə juː
Trzymała dziecko na rękach.
She held the baby in her arms.
ʃɪ hεld ðə ˈbeɪbɪ ɪn hə ɑːmz
Nie trzymaj rąk w kieszeniach.
Take your hands out of your pockets.
teɪk jɔː hændz aʊt əv jɔː ˈpɒkɪts
Trzymaj język za zębami!
Hold your tongue!
həʊld jɔː tʌŋ!
Trzyma go na dystans.
She keeps/holds him at arm's length.
ʃɪ kiːps/həʊlds hɪm æt ɑːmz lεŋθ
trzymać kogoś w napięciu
keep sb in suspense
kiːp ɪn səˈspεns
trzymać psa na smyczy
keep one's dog on a lead/(AmE) leash
kiːp dɒg ɒn ə liːd/liːʃ