zamierzać

coś zrobić intend, plan to do sth

Co zamierzasz robić?
What do you intend to do?
wɒt dʊ juː ɪnˈtεnd tə dʊ?
Co zamierza? (o co mu chodzi)
What's his game/deal?, What is he up to?
wɒts hɪz geɪm/diːl?ˌ wɒt ɪz hɪ ʌp tə?
Zamierzam wyjechać za granicę.
I'm going to go abroad., I intend to go abroad.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə gəʊ əˈbrɔːdˌ aɪ ɪnˈtεnd tə gəʊ əˈbrɔːd
Nie zamierzam kupować nowego auta.
I don't intend to buy a new car., I have no intention of buying a new car.
aɪ dəʊnt ɪnˈtεnd tə baɪ ə njuː kɑːˌ aɪ hæv nəʊ ɪnˈtεnʃən əv baɪɪŋ ə njuː kɑː