ciepło

warm

Ciepło mi.
I'm warm.
aɪm wɔːm
Już ci cieplej?
Are you warmer now?
ɑː juː wɔːmə naʊ?
Jest przyjemnie ciepło.
It is nice and warm.
ɪt ɪz naɪs ænd wɔːm
Chodźmy gdzieś, gdzie jest ciepło.
Let's go somewhere/someplace warm.
lεts gəʊ ˈsʌmˌwεə/ˈsʌmˌpleɪs wɔːm
Jeśli jest wam za ciepło, otwórzcie okno.
If you are hot open the window.
ɪf juː ɑː hɒt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Ciepło jest? (na dworze)
Is it warm outside?
ɪz ɪt wɔːmˌaʊtˈsaɪd?
W tym swetrze będzie ci ciepło.
The sweater will keep you warm.
ðə ˈswεtə wɪl kiːp juː wɔːm