uwierzyć

komuś w coś believe sb/sth

Nie mogę w to uwierzyć.
I can't believe it.
aɪ kɑːnt bɪˈliːv ɪt
Mam w to uwierzyć?
Am I supposed to believe it?
əm aɪ səˈpəʊzd tə bɪˈliːv ɪt?
Jeśli uwierzysz w siebie...
If you believe in yourself...
ɪf juː bɪˈliːv ɪn jɔːˈsεlf
Uwierzyłbyś w to?
Would you believe it?
wʊd juː bɪˈliːv ɪt?
Uwierzyli jej na słowo.
They took her word for it.
ðeɪ tʊk hə wɜːd fə ɪt
Trudno w to uwierzyć.
The mind boggles., It seems unbelievable.
ðə maɪnd ˈbɒglzˌ ɪt siːmsˌʌnbɪˈliːvəbl