stać się

1(zostać) become

Stałem się ofiarą...
I became a victim of..., I fell victim to...
aɪ bɪˈkeɪm ə ˈvɪktɪm əvˌ aɪ fεl ˈvɪktɪm tə
Stało się już zwyczajem, że...
It has become a custom that...
ɪt hæz bɪˈkʌm ə ˈkʌstəm ðæt
... stał się modny.
... came into fashion.
... keɪm ˈɪntə ˈfæʃən

2(przydarzyć się) happen, come about/to pass

Stało się coś?
Is something wrong?
ɪz ˈsʌmθɪŋ rɒŋ?
Jak to się stało?
How did it happen?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?
Nic ci się nie stało?
Are you all right?
ɑː juː ɔːl raɪt?
Zachowywał się, jakby się nic nie stało.
He acted as if nothing had happened.
hɪ æktɪd əz ɪf ˈnʌθɪŋ hæd ˈhæpnd