zapiąć

coś do sth up, (na guziki) button sth (up), (na zatrzask) fasten sth

Proszę zapiąć pasy (bezpieczeństwa).
Fasten (up) your seatbelts., (pot.) Buckle up.
ˈfɑːsn (ʌp) jɔː ˈsiːtˌbεltsˌ ˈbʌkl ʌp
Jak się to zapina?
How does it fasten?, How do I fasten it?
haʊ dʌz ɪt ˈfɑːsn?ˌ haʊ dʊ aɪ ˈfɑːsn ɪt?
Spodnie zapinają się na zamek.
The pants zip up.
ðə pænts zɪp ʌp
Zapnij się, robi się chłodno.
Button up, it's getting cold.
ˈbʌtn ʌpˌ ɪts gεtɪŋ kəʊld
Zapnij rozporek!
Zip up your fly!
zɪp ʌp jɔː flaɪ!