przyzwyczaić się

do czegoś get used to sth, become/get accustomed to sth

Wkrótce się do tego przyzwyczaisz.
You will soon get used to it.
juː wɪl suːn gεt juːzd tə ɪt
Nie jestem do tego przyzwyczajony.
I am not used to it.
aɪ əm nɒt juːzd tə ɪt
Jest przyzwyczajony do wczesnego wstawania.
He's used to getting up early.
hiːz juːzd tə gεtɪŋ ʌp ˈɜːlɪ