przyjęcie

1(prezentu itp.) acceptance, (do szkoły itp.) admission

Odmówili przyjęcia naszej pomocy.
They refused our help.
ðeɪ rɪˈfjuːzd aʊə hεlp
Złożyłem podanie o przyjęcie na uniwersytet.
I've applied for admission to a university.
aɪv əˈplaɪd fə ədˈmɪʃən tə əˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
The film was enthusiastically received.
ðə fɪlm wɒz ɪnˌθjuːzɪˈæstɪkəlɪ rɪˈsiːvd

2(towarzyskie) reception, party

Wprosili się na przyjęcie.
They gatecrashed the party.
ðeɪ ˈgeɪtˌkræʃt ðə ˈpɑːtɪ
Zaprosili nas na przyjęcie.
They invited us to a party., They asked us to a party.
ðeɪ ɪnˈvaɪtɪd əs tə ə ˈpɑːtɪˌ ðeɪ ɑːskt əs tə ə ˈpɑːtɪ
Dobrze się bawiłeś na przyjęciu?
Did you enjoy the party?
dɪd juː ɪnˈdʒɔɪ ðə ˈpɑːtɪ?
Zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla syna.
They threw a birthday party for their son.
ðeɪ θruː ə ˈbɜːθˌdeɪ ˈpɑːtɪ fə ðεə sʌn