lepiej

better

Bywało lepiej.
I have seen better days.
aɪ hæv siːn ˈbεtə deɪz
Lepiej późno niż wcale.
Better late than never.
ˈbεtə leɪt ðæn ˈnεvə
Czuję się (już) znacznie lepiej.
I feel much better (now).
aɪ fiːl mʌtʃ ˈbεtə (naʊ)
Jest coraz lepiej.
It gets better and better.
ɪt gεts ˈbεtə ænd ˈbεtə
Tym lepiej!
So much the better!
səʊ mʌtʃ ðə ˈbεtə!
im wcześniej, tym lepiej
the sooner the better
ðə ˈsuːnə ðə ˈbεtə