nauczyć

kogoś czegoś teach sb sth

Kto cię tego nauczył?
Who taught you that?
huː tɔːt juː ðæt?
Nauczę cię tego.
I'll teach you that.
aɪl tiːtʃ juː ðæt
Nauczył mnie jeździć na nartach.
He taught me to ski.
hɪ tɔːt miː tə skiː
Już ja go nauczę kultury!
I'll teach him manners!
aɪl tiːtʃ hɪm ˈmænəz!
Angielski nie jest trudny do nauczenia.
English is not hard to learn.
ˈɪŋglɪʃ ɪz nɒt hɑːd tə lɜːn