witać

kogoś welcome, greet sb

Witaj w domu.
Welcome home!
ˈwεlkəm həʊm!
Witajcie/Witam(y) was w...
Welcome to...
ˈwεlkəm tə