najpierw

first (of all)

Najpierw do niego zadzwoń.
Call him first.
kɔːl hɪm fɜːst
Najpierw przeczytaj to.
Read this before anything else.
riːd ðɪs bɪˈfɔː ˈεnɪˌθɪŋ εls
Najpierw obowiązki, później przyjemności.
Business before pleasure.
ˈbɪznɪs bɪˈfɔː ˈplεʒə