chcieć

coś/czegoś want sth, (BrE, pot.) fancy, (pragnąć) wish

Czego pan(i) ode mnie chce?
What do you want from me?
wɒt dʊ juː wɒnt frɒm miː?
(Nie) chciałby pan...?
Would you like...?
wʊd juː laɪk?
Jak chcesz.
As you like/wish/please.
əz juː laɪk/wɪʃ/pliːz
Jeśli państwo chcą.
If you want to.
ɪf juː wɒnt tə
Czy chcecie, żebym to zrobił?
Do you want me to do it?
dʊ juː wɒnt miː tə dʊ ɪt?
Chcę, żebyś tu został(a).
I want you to stay here.
aɪ wɒnt juː tə steɪ hɪə
Nie chcę, żeby za mnie płacili.
I don't want them to pay for me.
aɪ dəʊnt wɒnt ðəm tə peɪ fə miː
Chcesz mi powiedzieć, że...?
Are you telling me that...?
ɑː juː ˈtεlɪŋ miː ðæt?
On wie, czego chce.
He knows his own mind.
hɪ nəʊz hɪz əʊn maɪnd
Co chcesz przez to powiedzieć?
What are you trying to say?, What do you mean (by that)?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə seɪ?ˌ wɒt dʊ juː miːn (baɪ ðæt)?
Samochód nie chce odpalić.
The car won't start.
ðə kɑː wəʊnt stɑːt
Drzwi nie chciały się zamknąć.
The door refused to close.
ðə dɔː rɪˈfjuːzd tə kləʊz
Bardzo chciałbym to zobaczyć.
I'd love to see it., I'm keen on seeing it.
aɪd lʌv tə siː ɪtˌ aɪm kiːn ɒn ˈsiːɪŋ ɪt
Nie chciałem cię skrzywdzić.
I didn't mean to hurt you.
aɪ ˈdɪdnt miːn tə hɜːt juː
Nie chciałbym być w jego skórze.
I wouldn't want to be in his shoes.
aɪ ˈwʊdnt wɒnt tə biː ɪn hɪz ʃuːz
Czego ode mnie chcesz?
What do you want from me?
wɒt dʊ juː wɒnt frɒm miː?
Dla chcącego nic trudnego.
Where there is a will there is a way.
wεə ðεə ɪz ə wɪl ðεə ɪz ə weɪ
Chciałem zapytać, czy...
I wanted to ask if...
aɪ ˈwɒntɪd tə ɑːsk ɪf
Chciałbym rozmawiać z...
I'd like to speak with..., I'd like to talk to...
aɪd laɪk tə spiːk wɪθˌ aɪd laɪk tə tɔːk tə
Nie chciałbym być niegrzeczny...
Without wishing/wanting to be rude...
wɪˈðaʊt wɪʃɪŋ/ˈwɒntɪŋ tə biː ruːd
Co to ja chciałem powiedzieć? Ach tak...
What was I going to say? Oh yeah...
wɒt wɒz aɪ ˈgəʊɪŋ tə seɪ? əʊ jεə
chcąc nie chcąc
willy-nilly
ˈwɪlɪˈnɪlɪ