prąd

flow, stream, (elektryczny) current

Nie ma prądu.
Power is down.
ˈpaʊə ɪz daʊn
To urządzenie zużywa dużo prądu.
This device consumes a lot of electricity.
ðɪs dɪˈvaɪs kənˈsjuːmz ə lɒt əv ɪlεkˈtrɪsɪtɪ
włączyć coś do prądu
plug sth in
plʌg ɪn
płynąć z prądem
drift with the tide
drɪft wɪθ ðə taɪd