przyjechać

dokądś come swh, arrive at/in sth, get swh

Proszę przyjechać kiedyś do nas w odwiedziny.
Come to see us some day.
kʌm tə siː əs sʌm deɪ
Kiedy przyjedziesz?
When will you come?, When will you arrive?
wεn wɪl juː kʌm?ˌ wεn wɪl juː əˈraɪv?
Zadzwoń do mnie, jak tylko przyjedzie.
Call me as soon as he arrives.
kɔːl miː əz suːn əz hɪ əˈraɪvz
Przyjadę po ciebie na lotnisko.
I will (come to) pick you up at the airport.
aɪ wɪl (kʌm tə) pɪk juː ʌp æt ðiː ˈεəˌpɔːt
O której ma przyjechać ten pociąg?
What time is the train due?
wɒt taɪm ɪz ðə treɪn djuː?