spełnić

coś fulfil, keep sth

Nie spełnił oczekiwań.
He failed to live up to expectations.
hɪ feɪld tə lɪv ʌp təˌεkspεkˈteɪʃənz
Jego marzenia się spełniły.
His dreams came true.
hɪz driːmz keɪm truː
Nie spełnił swojej obietnicy.
He didn't keep/fulfil his promise.
hɪ ˈdɪdnt kiːp/fʊlˈfɪl hɪz ˈprɒmɪs
Spełniliśmy swój obowiązek.
We did our duty., We fulfilled our duty.
wiː dɪd aʊə ˈdjuːtɪˌ wiː fʊlˈfɪld aʊə ˈdjuːtɪ