wasz, wasza

your, ... of yours, (bez rzeczownika) yours

Ten jest wasz.
This one is yours.
ðɪs wʌn ɪz jɔːz
Zostawiam to waszej decyzji.
I'll leave it to your discretion.
aɪl liːv ɪt tə jɔː dɪˈskrεʃən
To miło z waszej strony.
It is nice of you.
ɪt ɪz naɪs əv juː