zaprowadzić

kogoś dokądś take, lead, guide sb swh

Zaprowadzisz nas tam?
Will you take us there?, Will you lead us there?
wɪl juː teɪk əs ðεə?ˌ wɪl juː liːd əs ðεə?
Zaprowadziłem ją do domu.
I took her home.
aɪ tʊk hə həʊm
Zaprowadzę cię tam.
I'll take you there.
aɪl teɪk juː ðεə