gotować

coś cook, (przygotować) make, (doprowadzać do wrzenia) boil sth

Co gotujesz?
What are you cooking?
wɒt ɑː juː ˈkʊkɪŋ?
Świetnie gotuje.
She is a great cook.
ʃɪ ɪz ə greɪt kʊk
Gotuje się już?
Is it boiling yet?
ɪz ɪt ˈbɔɪlɪŋ jεt?
Kolacja już się gotuje.
The dinner is cooking.
ðə ˈdɪnə ɪz ˈkʊkɪŋ
Gotować 10 minut na wolnym ogniu.
Cook over a low heat for 10 minutes., Simmer for 10 minutes.
kʊk ˈəʊvə ə ləʊ hiːt fə tεn ˈmɪnɪtsˌ ˈsɪmə fə tεn ˈmɪnɪts
Wszystko się we mnie gotuje ze złości!
I'm fuming!
aɪm fjuːmɪŋ!