przyczyna

czegoś (the) cause of sth, (powód, racja) reason

(Zupełnie) bez przyczyny.
For no reason (at all)., For no good reason.
fə nəʊ ˈriːzn (æt ɔːl)ˌ fə nəʊ gʊd ˈriːzn
Co było przyczyną...?
What (has) caused...?
wɒt (hæz) kɔːzd?
Nikt nie zna przyczyny...
Nobody knows the cause of...
ˈnəʊbədɪ nəʊz ðə kɔːz əv
Z jakich przyczyn...?
For what reasons...?
fə wɒt ˈriːznz?