chwalić

praise

Nie chcę się chwalić...
Even though I say it myself...
ˈiːvn ðəʊ aɪ seɪ ɪt maɪˈsεlf
Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale myślę...
I don't want to speak too soon, but I think...
aɪ dəʊnt wɒnt tə spiːk tuː suːnˌ bət aɪ θɪŋk