właściwie

actually, in (actual)/point of fact, as a matter of fact

Właściwie masz rację.
Actually, you are right.
ˈæktʃʊəlɪˌ juː ɑː raɪt
Dokąd właściwie idziemy?
Where exactly are we going?, Where are we actually going?
wεə ɪgˈzæktlɪ ɑː wiː ˈgəʊɪŋ?ˌ wεə ɑː wiː ˈæktʃʊəlɪ ˈgəʊɪŋ?
Właściwie też mi się to nie podoba.
As a matter of fact, I don't like it either.
əz ə ˈmætə əv fæktˌ aɪ dəʊnt laɪk ɪt ˈaɪðə
Właściwie czemu nie?
Actually, why not?
ˈæktʃʊəlɪˌ waɪ nɒt?
Właściwie to było zupełnie inaczej.
Actually, that's not the way it was.
ˈæktʃʊəlɪˌ ðæts nɒt ðə weɪ ɪt wɒz
papież Jan Paweł II, właściwie Karol Wojtyła
pope John Paul II, born Karol Wojtyla
pəʊp dʒɒn pɔːl ðəˈsεkəndˌ bɔːn kaːrəl ʌɔɪtɪlə