cierpliwość

patience

Straciłem cierpliwość.
I've lost my patience., My patience ran out.
aɪv lɒst maɪ ˈpeɪʃənsˌ maɪ ˈpeɪʃəns ræn aʊt
Musisz uzbroić się w cierpliwość.
You have to arm yourself with patience.
juː hæv tə ɑːm jɔːˈsεlf wɪθ ˈpeɪʃəns
Cierpliwi zostaną nagrodzeni.
Everything comes to those/him who wait(s).
ˈεvrɪˌθɪŋ kʌmz tə ðəʊz/hɪm huː weɪt(εs)
Ona ma anielską cierpliwość.
She has the patience of a saint.
ʃɪ hæz ðə ˈpeɪʃəns əv ə ˈseɪnt