gorszy

niż ktoś/coś worse than sb/sth, inferior, (podrzędny) second rate

Było to o wiele gorsze niż myślałem.
It was much worse than I thought.
ɪt wɒz mʌtʃ wɜːs ðæn aɪ θɔːt
Ona jest jeszcze gorsza niż ja!
She's even worse than me!
ʃiːz ˈiːvn wɜːs ðæn miː!
Gorzej (już) być nie może.
It can't get/be any worse.
ɪt kɑːnt gεt/biː ˈεnɪ wɜːs
Jest coraz gorzej.
It's worse and worse., It's going from bad to worse.
ɪts wɜːs ænd wɜːsˌ ɪts ˈgəʊɪŋ frɒm bæd tə wɜːs
To nie jest wcale gorsze od...
It is not any worse than...
ɪt ɪz nɒt ˈεnɪ wɜːs ðæn
im starszy, tym gorszy
the older the worse
ðiː ˈəʊldə ðə wɜːs
zmiana na gorsze
change/turn for the worse
tʃeɪndʒ/tɜːn fə ðə wɜːs