mieć się

be, feel

Jak się masz?
How are you?
haʊ ɑː juː?
Miej się przed nim na baczności.
Beware of him., Watch out for him.
bɪˈwεə əv hɪmˌ wɒtʃ aʊt fə hɪm
Ma się za wielkiego artystę.
He thinks of himself as a great artist.
hɪ θɪŋks əv hɪmˈsεlf əz ə greɪt ˈɑːtɪst
Za kogo ty się masz?
Who do you think you are?
huː dʊ juː θɪŋk juː ɑː?