pogorszyć (się)

coś worsen sth, make sth worse, (popsuć się) deteriorate

Tylko pogorszył sprawę.
He just made things worse.
hɪ dʒʌst meɪd θɪŋz wɜːs
Pogoda wyraźnie się pogorszy.
The weather will get much worse.
ðə ˈwεðə wɪl gεt mʌtʃ wɜːs
Stan pacjenta się pogorszył.
The patient deteriorated.
ðə ˈpeɪʃənt dɪˈtɪərɪəˌreɪtɪd