słuchać

kogoś/czegoś listen to sb/sth, (być posłusznym) obey sb/sth

Słuchasz mnie?
Are you listening to me?
ɑː juː ˈlɪsnɪŋ tə miː?
Słucham.
I'm listening.
aɪm ˈlɪsnɪŋ
Słuchajcie mnie (uważnie)!
Listen up!, Listen to me carefully., Listen to me (good)!
ˈlɪsn ʌp!ˌ ˈlɪsn tə miː ˈkεəfəlɪˌ ˈlɪsn tə miː (gʊd)!
Często słucham radia.
I listen to (the) radio quite often.
aɪ ˈlɪsn tə (ðə) ˈreɪdɪəʊ kwaɪt ˈɒftn
Jakiej muzyki słuchasz?
What kind of music do you listen to?
wɒt kaɪnd əv ˈmjuːzɪk dʊ juː ˈlɪsn tə?
Posłuchaj mnie/mojej rady.
Take my advice., Take my tip.
teɪk maɪ ədˈvaɪsˌ teɪk maɪ tɪp
Ona mnie nie słucha.
She won't listen to me.
ʃɪ wəʊnt ˈlɪsn tə miː
Posłuchaj tego.
Listen to this.
ˈlɪsn tə ðɪs
Powinieneś słuchać rodziców.
You should listen to your parents.
juː ʃʊd ˈlɪsn tə jɔː ˈpεərənts
Słuchaj no!
Listen here!
ˈlɪsn hɪə!
słuchać kogoś/czegoś jednym uchem
listen to sb/sth with half an ear
ˈlɪsn wɪθ hɑːf ən ɪə