głośno

aloud, loud(ly)

Powiedz to głośno.
Say it aloud.
seɪ ɪt əˈlaʊd
Ten telewizor gra za głośno.
The TV is too loud.
ðəˌtiːˈviː ɪz tuː laʊd
Głośno myślałem.
I was thinking aloud.
aɪ wɒz ˈθɪŋkɪŋ əˈlaʊd
Ostatnio jest o nim głośno.
He's been talked about a lot lately.
hiːz bɪn tɔːkt əˈbaʊt ə lɒt ˈleɪtlɪ