jeździć

go, (na rowerze, konno itp.) na czymś ride sth, (kierować) drive

Jeździsz do pracy samochodem?
Do you drive to work?
dʊ juː draɪv tə wɜːk?
Lubię jeździć pociągiem.
I like travelling by train.
aɪ laɪk ˈtrævlɪŋ baɪ treɪn
Często jeżdżę tramwajem.
I often take a tram.
aɪ ˈɒftn teɪk ə træm
Umiesz jeździć konno?
Can you ride a horse?
kən juː raɪd ə hɔːs?
Na jakim paliwie jeździ ten samochód?
What does it run on?
wɒt dʌz ɪt rʌn ɒn?
W Anglii samochody jeżdżą po lewej stronie.
In England cars drive on the left.
ɪn ˈɪŋglənd kɑːz draɪv ɒn ðə lεft