wybrać

choose, pick, select

Wybierz sobie.
Take your pick., Make a choice.
teɪk jɔː pɪkˌ meɪk ə tʃɔɪs
Możesz sobie wybrać.
You are free to choose.
juː ɑː friː tə tʃuːz
Jeszcze (nic) nie wybraliśmy.
We haven't chosen yet.
wiː ˈhævnt ˈtʃəʊzn jεt
nowo wybrany prezydent/rząd
the incoming president/government
ðiː ˈɪnˌkʌmɪŋ ˈprεzɪdənt/ˈgʌvənmənt