zastanawiać się

nad czymś think about sth, give some thought to sth, consider sth

Warto się nad tym zastanowić.
It's worth considering.
ɪts wɜːθ kənˈsɪdərɪŋ
Długo się nie zastanawiał.
He didn't think twice.
hɪ ˈdɪdnt θɪŋk twaɪs
Zastanów się nad tym.
Think about it.
θɪŋk əˈbaʊt ɪt
Zastanawiam się, czy to wyśle.
I wonder if he'll send it.
aɪ ˈwʌndə ɪf hiːl sεnd ɪt
Jeszcze się zastanowię.
I'll think about it.
aɪl θɪŋk əˈbaʊt ɪt
Zastanawiam się nad zmianą pracy.
I'm thinking of changing my job.
aɪm ˈθɪŋkɪŋ əv tʃeɪndʒɪŋ maɪ dʒɒb
Zastanawia mnie, jak...
It makes me wonder how...
ɪt meɪks miː ˈwʌndə haʊ