pani

lady, (w zwrotach grzecznościowych) madam, (gł. AmE) ma'am

Tak, proszę pani.
Yes, Madam.
jεsˌ ˈmædəm
Jest panią mojego serca.
She's my heart's desire.
ʃiːz maɪ hɑːts dɪˈzaɪə
Czy już się pani zdecydowała?
Have you decided yet?
hæv juː dɪˈsaɪdɪd jεt?
pani domu
lady/woman of the house
ˈleɪdɪ/ˈwʊmən əv ðə haʊs