długość

czegoś length of sth

Ile to ma długości?
How long is it?
haʊ lɒŋ ɪz ɪt?
Jaką to ma długość?
How long is it?
haʊ lɒŋ ɪz ɪt?
To ma ze trzy metry długości.
It is about three meters in length.
ɪt ɪz əˈbaʊt θriː ˈmiːtəz ɪn lεŋθ
Przepłynąłem parę długości. (w basenie)
I swam a few lengths.
aɪ swæm ə fjuː lεŋkθs
jednostka długości
unit of length
ˈjuːnɪt əv lεŋθ
długość fali
wavelength
ˈweɪvˌlεŋθ
... stopni długości geograficznej wschodniej
... degrees east longitude
... dɪˈgriːz iːst ˈlɒndʒɪˌtjuːd