urodzić się

be born

Gdzie/Kiedy się urodziłeś?
Where/When were you born?
wεə/wεn wɜː juː bɔːn?
Urodziła nam się córka!
We have a daughter!
wiː hæv ə ˈdɔːtə!
Urodziłem się...
I was born...
aɪ wɒz bɔːn
Urodził się we włoskiej rodzinie w roku...
He was born of Italian parents in...
hɪ wɒz bɔːn əv ɪˈtæljən ˈpεərənts ɪn
Urodził się po raz drugi. (uniknął śmierci)
He cheated death.
hɪ tʃiːtɪd dεθ