palec

finger, (form.) digit

Skaleczyłem/Skaleczyłam się w palec.
I('ve) cut my finger.
aɪ(v) kʌt maɪ ˈfɪŋgə
Odciski palców pasują.
The fingerprints match.
ðə ˈfɪŋgəˌprɪnts mætʃ
Życie przecieka mi przez palce.
Life is slipping through my fingers.
laɪf ɪz slɪpɪŋ θruː maɪ ˈfɪŋgəz
Palcem by nie kiwnął, żeby im pomóc.
He would never lift/raise a finger to help them.
hɪ wʊd ˈnεvə lɪft/reɪz ə ˈfɪŋgə tə hεlp ðəm
Owinęła go sobie wokół palca.
She has him wrapped around her little finger.
ʃɪ hæz hɪm ræpt əˈraʊnd hə ˈlɪtl ˈfɪŋgə
Maczał palce w jakichś oszustwach.
He was involved/implicated in some fraud.
hɪ wɒz ɪnˈvɒlvd/ˈɪmplɪkeɪtɪd ɪn sʌm frɔːd
palec wskazujący/środkowy/serdeczny
index/middle/ring finger
ˈɪndεks/ˈmɪdl/rɪŋ ˈfɪŋgə
chodzić na palcach
walk on tiptoe(s)
wɔːk ɒn ˈtɪpˌtəʊ(εs)