nadawać się

be fit/suitable

Odpowiedź po prostu nie nadawała się do druku.
The answer was simply unprintable.
ðiː ˈɑːnsə wɒz ˈsɪmplɪ ʌnˈprɪntəbl
Nie nadaje się do tej roli.
He is not cut out for such a role.
hɪ ɪz nɒt kʌt aʊt fə sʌtʃ ə rəʊl
To się do niczego nie nadaje.
It's good for nothing., It's no good.
ɪts gʊd fə ˈnʌθɪŋˌ ɪts nəʊ gʊd
Nie nadaję się do pracy w szkole.
I'm not cut out for teaching.
aɪm nɒt kʌt aʊt fə ˈtiːtʃɪŋ
Nadaje się na złomowisko.
He's good for the scrap heap.
hiːz gʊd fə ðə skræp hiːp
nadawać się na złom
be fit/good for the scrap heap
biː fɪt/gʊd fə ðə skræp hiːp