życie

life

To kwestia życia i śmierci.
This could cost you your life.
ðɪs kʊd kɒst juː jɔː laɪf
Tu chodzi o jego życie.
His life is at stake.
hɪz laɪf ɪz æt steɪk
Miała ciężkie życie.
She had a tough/hard life.
ʃɪ hæd ə tʌf/hɑːd laɪf
Masz jeszcze całe życie przed sobą.
You have your whole life ahead of you.
juː hæv jɔː həʊl laɪf əˈhεd əv juː
To się zdarza raz w życiu.
It's a once in a lifetime experience.
ɪts ə wʌns ɪn ə ˈlaɪfˌtaɪm ɪkˈspɪərɪəns
Uratował mi życie.
He saved my life.
hɪ seɪvd maɪ laɪf
Odebrała sobie życie.
She took her own life.
ʃɪ tʊk hə əʊn laɪf
Spędziłem tam parę ładnych lat życia.
I spent a good few years of my life there.
aɪ spεnt ə gʊd fjuː jɪəz əv maɪ laɪf ðεə
Całe życie przeleciało mi przed oczami.
My whole life flashed before my eyes.
maɪ həʊl laɪf flæʃt bɪˈfɔː maɪ aɪz
Korzystaj z życia na całego.
Live life to the fullest.
lɪv laɪf tə ðə fʊlɪst
Narażają życie.
They risk their lives.
ðeɪ rɪsk ðεə laɪvz
Zrujnowała sobie życie.
She ruined her life.
ʃɪ ˈruːɪnd hə laɪf
Prowadzi podwójne życie.
He leads a double life.
hɪ liːds ə ˈdʌbl laɪf
Przypłacili to życiem.
They paid for it with their life.
ðeɪ peɪd fə ɪt wɪθ ðεə laɪf
Jest jakiś bez życia.
He is kind of spiritless.
hɪ ɪz kaɪnd əv ˈspɪrɪtlɪs
Więcej życia!
Look lively!
lʊk ˈlaɪvlɪ!
Takie jest życie!
That's life!
ðæts laɪf!
Nigdy w życiu nie widziałem...
Never in my life have I seen...
ˈnεvə ɪn maɪ laɪf hæv aɪ siːn
po raz pierwszy w życiu
for the very first time
fɔː ðə ˈvεrɪ fɜːst taɪm
u schyłku życia
late in life, at the end of one's life
leɪt ɪn laɪfˌ æt ðiː εnd əv laɪf