pływać

swim, (unosić się) float, drift

Nie umiem pływać!
I can't swim!
aɪ kɑːnt swɪm!
Pójdziemy popływać.
We'll go swimming.
wiːl gəʊ ˈswɪmɪŋ
Mięso pływało w sosie chili.
The meat was drowned in chilli sauce.
ðə miːt wɒz draʊnd ɪn ˈtʃɪlɪ sɔːs
Pływa jak ryba.
She swims like a fish.
ʃɪ swɪmz laɪk ə fɪʃ
Spływaj! (odejdź)
Clear off!, Push off!
klɪə ɒf!ˌ pʊʃ ɒf!