krzyż, krzyżyk

cross, (część kręgosłupa) lower back

Zagrajmy w kółko i krzyżyk.
Let's play tic-tac-toe/noughts and crosses.
lεts pleɪˌtɪktækˈtəʊ/nɔːts ænd krɒsɪz
Połóż to na krzyż.
Place it crosswise.
pleɪs ɪt ˈkrɒsˌwaɪz
Boli mnie w krzyżu.
My lower back hurts.
maɪ ˈləʊə bæk hɜːts
To mi pokrzyżowało plany.
That thwarted my plans.
ðæt θwɔːtɪd maɪ plænz
Czuję się jak zdjęty z krzyża.
I'm dead tired.
aɪm dεd ˈtaɪəd
Krzyż na drogę!
Good riddance!
gʊd ˈrɪdns!
postawić na kimś krzyżyk
give up on sb
gɪv ʌp ɒn