ucho

ear

Słyszałem to na własne uszy.
I heard it with my own ears.
aɪ hɜːd ɪt wɪθ maɪ əʊn ɪəz
Nie wierzę własnym uszom!
I can't believe my ears!
aɪ kɑːnt bɪˈliːv maɪ ɪəz!
Jest głuchy na jedno ucho.
He is deaf in one ear.
hɪ ɪz dεf ɪn wʌn ɪə
Nadstawcie uszu!
Prick up your ears!
prɪk ʌp jɔː ɪəz!
Dał sobie przekłuć ucho.
He had his ear pierced.
hɪ hæd hɪz ɪə pɪəst
Boli mnie ucho.
I have an earache.
aɪ hæv ən ?
Dała mu po uszach.
She gave him a clip round the ear., She cuffed him.
ʃɪ geɪv hɪm ə klɪp raʊnd ðiː ɪəˌ ʃɪ kʌft hɪm
Mam tego powyżej uszu.
I'm sick of it., I'm fed up with it.
aɪm sɪk əv ɪtˌ aɪm fεd ʌp wɪθ ɪt
Jest zakochany po uszy.
He is head over heels in love.
hɪ ɪz hεd ˈəʊvə hiːlz ɪn lʌv
Toną po uszy w długach.
They are up to their ears in debt.
ðeɪ ɑː ʌp tə ðεə ɪəz ɪn dεt
Jednym uchem słucha, a drugim wypuszcza.
In one ear and out the other.
ɪn wʌn ɪə ænd aʊt ðiː ˈʌðə
Siedzę w tym po uszy.
I'm in it up to my/the neck.
aɪm ɪn ɪt ʌp tə maɪ/ðə nεk
Ma swoje za uszami.
He is shrewd.
hɪ ɪz ʃruːd
słuchać jednym uchem
listen with (only) half an ear
ˈlɪsn wɪθ (ˈəʊnlɪ) hɑːf ən ɪə