większy

bigger, greater

Im większy, tym lepszy.
The bigger the better.
ðə bɪgə ðə ˈbεtə
Który jest największy?
Which one is the biggest?, Which one is the largest?
wɪtʃ wʌn ɪz ðə bɪgɪst?ˌ wɪtʃ wʌn ɪz ðə lɑːdʒɪst?
Nie życzyłbym tego nawet największemu wrogowi.
I wouldn't wish it on my worst enemy.
aɪ ˈwʊdnt wɪʃ ɪt ɒn maɪ wɜːst ˈεnəmɪ
Piwo cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn.
Beer is more popular among men.
bɪə ɪz mɔː ˈpɒpjʊlə əˈmʌŋ mεn
Większej powodzi nie pamiętają najstarsi mieszkańcy.
It's the biggest flood within living memory.
ɪts ðə bɪgɪst flʌd wɪˈðɪn ˈlɪvɪŋ ˈmεmərɪ
W wyniku trzęsienia ziemi ucierpiała większa część wyspy.
The earthquake hit most of the island.
ðiː ˈɜːθˌkweɪk hɪt məʊst əv ðiː ˈaɪlənd
... jest dwa razy większy od...
... is twice the size of...
... ɪz twaɪs ðə saɪz əv