według

czegoś according to, by sth, (na podstawie) on the basis of sth

Wszystko idzie według planu.
Everything is going according to plan., Everything is going as planned.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ əˈkɔːdɪŋ tə plænˌ ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ əz ˈplænd
Posegreguj to według wielkości.
Sort it according to size.
sɔːt ɪt əˈkɔːdɪŋ tə saɪz
Według ostatnich wiadomości...
According to the latest news...
əˈkɔːdɪŋ tə ðə ˈleɪtɪst njuːz
Według moich obliczeń...
By my reckoning...
baɪ maɪ ˈrεkənɪŋ