wypożyczyć

hire, rent

Wypożyczają państwo łódki?
Do you rent boats?
dʊ juː rεnt bəʊts?
Może pan(i) wypożyczyć samochód za 30 euro dziennie.
You can rent a car for 30 euros a day.
juː kən rεnt ə kɑː fə ˈθɜːtɪ ˈjʊərəʊz ə deɪ
Wypożyczył tę książkę z biblioteki.
He borrowed the book from the library.
hɪ ˈbɒrəʊd ðə bʊk frɒm ðə ˈlaɪbrərɪ
Narty wypożyczymy na miejscu.
We will rent skis when we get there.
wiː wɪl rεnt skiːs wεn wiː gεt ðεə