zdecydowanie

decisively, firmly

Zdecydowanie szybciej byłoby jechać pociągiem.
It would be much faster to go by train.
ɪt wʊd biː mʌtʃ fɑːstə tə gəʊ baɪ treɪn
Był zdecydowanie najlepszy.
He was by far the best.
hɪ wɒz baɪ fɑː ðə bεst