godzina

hour, (przy podawaniu czasu) o'clock, (lekcja) lesson

Jest godzina dziesiąta rano/wieczorem.
It's ten (o'clock) a.m./p.m..
ɪts tεn (əˈklɒk)ˌeɪˈεm/ˌpiːˈεm
O której godzinie przyjdzie?
What time will he come?
wɒt taɪm wɪl hɪ kʌm?
Płacą mi za godzinę.
I am paid by the hour.
aɪ əm peɪd baɪ ðiː aʊə
To będzie z godzinę drogi pieszo.
It's about an hour's walk.
ɪts əˈbaʊt ən aʊəz wɔːk
Jechaliśmy z prędkością 80 km na godzinę.
We travelled at 80 km per hour.
wiː ˈtrævəld æt ˈeɪtɪ ˈkɪləˌmiːtəz pə aʊə
Będę tam w ciągu godziny.
I'll be there within an hour.
aɪl biː ðεə wɪˈðɪn ən aʊə
Za mniej niż godzinę.
In less than one hour.
ɪn lεs ðæn wʌn aʊə
To już ta godzina?
Is that the time?
ɪz ðæt ðə taɪm?
Ubiera się godzinami.
She takes ages to dress.
ʃɪ teɪks eɪdʒɪz tə drεs
godzina zamknięcia (sklepu itp.)
closing time
ˈkləʊzɪŋ taɪm
godziny otwarcia
opening/shopping hours
ˈəʊpənɪŋ/ˈʃɒpɪŋ aʊəz
półtorej godziny
an hour and a half
ən aʊə ænd ə hɑːf
w godzinach urzędowania
in the office/the business hours
ɪn ðiː ˈɒfɪs/ðə ˈbɪznɪs aʊəz
po godzinie zamknięcia
after closing time
ˈɑːftə ˈkləʊzɪŋ taɪm
godziny odwiedzin
visiting hours
ˈvɪzɪtɪŋ aʊəz
poza godzinami przyjęć (u lekarza)
outside surgery hours
ˌaʊtˈsaɪd ˈsɜːdʒərɪ aʊəz
godziny przedpołudniowe/poranne
morning hours
ˈmɔːnɪŋ aʊəz
późna godzina nocna
late night hour
leɪt naɪt aʊə