całkiem

quite, fairly

To było całkiem dobre.
It was quite/fairly good.
ɪt wɒz kwaɪt/ˈfεəlɪ gʊd
Całkiem mi się to podobało.
I quite liked it.
aɪ kwaɪt laɪkt ɪt
całkiem dobrze
fairly well, reasonably
ˈfεəlɪ wεlˌ ˈriːzənəblɪ
całkiem często
quite often
kwaɪt ˈɒftn