zachować

keep, maintain, preserve

Proszę zachować paragon. (do reklamacji itp.)
Keep the receipt., Save the receipt.
kiːp ðə rɪˈsiːtˌ seɪv ðə rɪˈsiːt
Zachowaj to dla siebie.
Keep it to yourself., Mum's the word!
kiːp ɪt tə jɔːˈsεlfˌ mʌmz ðə wɜːd!
Zachował spokój.
He stayed calm.
hɪ steɪd kɑːm
zachować coś w sekrecie
keep sth secret
kiːp ˈsiːkrɪt